Peta Kota Demak

Kota Demak merupakan pusat pemerintaham dari Kabupaten Demak Di kabupaten ini dahulu terdapat Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan pertama berasaskan Islam di pulau Jawa. Salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Demak, juga terletak di pusat pekan Demak di Jawa Tengah. Dalam persekitaran masjid ada juga kubur-kubur sultan Demak dan sebuah muzium.

Komentar